2017 Seremonya ng Pagkakaloob ng UP Diliman PASP at VACSSP

Posted on October 10, 2017 by admin No Comments

Kamakailan lamang ay itinanghal ang Seremonya ng Pagkakaloob ng UP Diliman PASP at VACSSP. Ipinagkaloob ang Sertipiko ng UPD Performing Arts Scholarship Program (PASP) sa limapu’t pitong (57) student-artists mula sa pitong (7) Official Student Peforming Arts Group, at ang Sertipiko ng UPD Visual Arts and Cultural Studies Program (VACSSP) sa labing-pitong (17) student-artists na di-gradwado at isang (1) masterado.

Sa layuning bigyan ng pagkilala at higit na payabungin ang mga pangkat pantanghal ng mag-aaral sa Unibersidad, itinatag ng Opisina ng Tsanselor, sa pamamagitan ng Opisina ng Pagpapasimuno sa Kultura at mga Sining ang Honorific Award for Student Performing Arts Group o HASPAG. Sa pamamagitan nito, ang mga pangkat na nagpamalas ng katangi-tanging kahusayan at dedikasyon sa sariling larangan ay kikilalanin bilang “Official Performing Arts Group of UP Diliman.”

Sa kasalukuyan, pito ang kinikilalang Official Performing Arts Group ng UP Diliman: ang UP Dance Company; ang UP Symphonic Band; ang UP Repertory Company; ang UP Streetdance Club; ang UP Singing Ambassadors; ang UP Kontra-Gapi; at ang UP Concert Chorus.

Liban sa paggawad sa mga organisasyon, pinagkakalooban din ng waiver sa matrikula ang piling kasapi ng mga official performing arts group ng Unibersidad sa ilalim ng UPD Performing Arts Scholarship Program o PASP. Para sa ikalawang taon nito, muling ipagkakaloob ang PASP sa mga natatanging mag-aaral na kasapi ng mga official performing arts group ng Unibersidad.

Ang pinakabagong programa ng OICA UPD Visual Arts and Cultural Studies Program o VACSSP.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na link:
www.oica.upd.edu.ph/up-diliman-performing-arts-scholarship-program-upd-pasp/
www.oica.upd.edu.ph/up-diliman-visual-arts-and-cultural-studies-scholarship-program-vacssp/

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *