Pagdiriwang ng Pag-inog at Pagsulong – UP Foundation Day 2015

Photos by JM Macapagal