UPLift: Handog Sining Para sa Bayan

7 February 2014, UP Theater