Pag-iilaw sa Pasko 2014

Posted on November 18, 2014 by admin No Comments

Abangan ang pagsisindi ng ilaw bilang hudyat ng simula ng pagdiriwang ng Pasko sa UP Diliman!  Magkita-kita tayo sa Disyembre 1, 6 ng gabi sa Oblation Plaza, Quezon Hall.  Para sa karagdagang impormasyon, paki tawagan ang OICA sa 928 1928 o 981 8500 lokal 2659.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *