Ang Unang Aswang ni Rody Vera tampok ang UP Dance Company