Pagpapasinaya ng Selyo at Paglulunsad ng Akdang Pitong Gulod pa ang Layo ni NVM Gonzalez