Categories
Uncategorized

Lakbayan ng Pambansang Minorya: HUGPUNGAN 2017

Sama-sama tayo sa Setyembre 18, Lunes, 3 n.h. at 7 n.g. sa University Theater para sa HUGPUNGAN, isang LIBRENG KONSIYERTO tampok ang mga pambansang minorya sa panawagan nila para sa karapatan sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan.

Maaaring kumuha ng tiket sa OICA, DUP Office, mga Admin Office ng Asian Center, Arki, CFA at CSWCD, AIT, CAL, CSSP at CMC Dean’s Office, sa Kampuhan site at sa Office of the Student Regent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *