Categories
Uncategorized

Tinig ng Pakikibaka: Batas Militar 2017

Batas Militar 2017: Mga Isyu at Hamon sa Demokrasya Isang Pambansang Seminar-Workshop — Upang gunitain ang ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Aurelio Tolentino at ang ika-45 taon ng deklarasyon ng Batas Militar ni Marcos, adhikain ng Opisina ng mga Inisyatiba sa Kultura at mga Sining (OICA), Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon, at Departamento ng Kasaysayan, sa pakikipagtulungan at suporta ng Opisina ng Tsanselor, Diliman Information Office, Sentrong Asyano, at University Theatre Complex, ang maihandog sa komunidad ng UP Diliman ang Tinig ng Pakikibaka, isang pagdiriwang na magsisilbing pagninilay-nilay hinggil sa responsibilidad at posisyon ng UP bilang isang pambansang unibersidad hinggil sa mga nasambit na panahon ng pakikibaka mula noon hanggang ngayon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *