Categories
Event

UP Diliman Month 2017 – SALAYSAYAN: K’wentong Bayan, Kaalamang Bayan

Salaysayan_2_15

Pagdiriwang ng UP Diliman Month 2017
Kaalinsabay ng Pambansang Buwan ng Sining

Pebrero 2017

#UPDilimanMonth #UPDMonth2017#SalaysayanUPD #updilimanOICA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *